Opinie o Nas
Wybierz producenta
Dane kontaktowe

Sklep-Wentylacyjny

Trakt Lubelski 195
04-667, Warszawa
woj. mazowieckie

Tel.: 226102447
E-mail: sklep@sklep-wentylacyjny.pl

NIP: 1132900215
REGON: 363314007

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest timer w wentylatorze?

ODPOWIEDŹ: Timer to układ elektroniczny powodujący przedłużone działanie wentylatora po jego wyłączeniu /zwłoka czasowa/. Z reguły opóźnienie czasowe wynosi od 2 do 30 minut po wyłączeniu światła w pomieszczeniu.

 

Jak podłączyć wentylator z timerem?

ODPOWIEDŹ: Konieczne jest podłączenie trzyżyłowe: zero robocze (niezależne źródło), faza załączająca z włącznika zewnętrznego lub obwodu oświetlenia, faza podtrzymująca pracę "na zwłoce" od 1 do 20 min. - bezpośrednio z puszki.

 

Co to jest higrostat w wentylatorze?

ODPOWIEDŹ: Higrostat to układ elektroniczny pobudzający wentylator do pracy, po przekroczeniu zadanego progu wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zwykle poziom ten wynosi od 60 do 90%. Ustawiany ręcznie w wentylatorze.

 

Jak podłączyć wentylator z higrostatem?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczalne jest zasilanie dwużyłowe: zero robocze + faza z puszki /wówczas wentylator działa w trybie automatycznym - załącza się po przekroczeniu zadanego progu wilgotności i kończy pracę po osiągnięciu dopuszczalnego, zadanego progu wilgotności powietrza/. Wentylator tego typu posiada integralnie "timer", który można uaktywnić na drodze zasilania trzyżyłowego: zero robocze, faza załączająca, faza podtrzymująca pracę "na zwłoce" zwykle od 2 do 30 min./patrz wentylator z timerem/. Nadrzędną funkcją tego układu jest jednak higrostat, który załącza się automatycznie po wykryciu zwiększonej wilgotności powietrza.

 

Co to jest czujnik ruchu?

ODPOWIEDŹ: Czujnik ruchu to układ elektroniczny pobudzający wentylator do pracy na skutek ruchu osoby wchodzącej do pomieszczenia.

 

Jak podłączyć wentylator z czujnikiem ruchu?

ODPOWIEDŹ: Podłączenie na przewodzie dwużyłowym: zero robocze + faza, czujka ruchu pobudza wentylator do pracy, po ustaniu ruchu w pomieszczeniu działa "timer" - zwłoka czasowa, zwykle od 2 do 30 min.

 

Do czego służy zawór zwrotny w wentylacji?

ODPOWIEDŹ: Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się powietrza w stosunku do założonego kierunku jego przepływu /ciąg wsteczny w kominie, awaria wentylatora w układzie, wzrost ciśnienia w stosunku do mocy wentylatora itp…

 

Czy wentylatory można montować w suficie?

ODPOWIEDŹ: Tak, w normalnych warunkach użytkowania domowego oraz w przypadku, gdy wentylator posiada ŁOŻYSKA KULKOWE. Łożyska ślizgowe nie gwarantują poprawnego działania urządzenia.

 

Jaki wentylator można stosować "pod prysznicem"?

ODPOWIEDŹ: Tylko i wyłącznie wentylator niskonapięciowy (12V) z transformatorem zamontowanym poza obszarem potencjalnego zagrożenia zalaniem.

 

Co to jest średnica wentylatora?

ODPOWIEDŹ: Wymiar średnicy otworu przyłączeniowego wentylatora do kanału lub otworu wentylacyjnego.

 

Co to jest wydajność wentylatora?

ODPOWIEDŹ: Jest to zdolność wentylatora do przetłaczania określonej objętości powietrza w jednostce czasu wyrażona w m3/h.

 

Co to jest spręż wentylatora?

ODPOWIEDŹ: Jest to zdolność wentylatora do wytworzenia ciśnienia dynamicznego do pokonywania oporów przepływu powietrza tłoczonego w systemach wentylacyjnych wyrażona w Pa.

 

Co to jest opór przepływu powietrza?

ODPOWIEDŹ: Jest to opór wywołujący spadek ciśnienia na na wszystkich elementach składowych systemu wentylacyjnego na skutek tarcia i zawirowań strugi powietrza, który musi byś pokonany przez wentylator wywołujący ruch tego powietrza.

 

Co to jest krotność wymiany powietrza?

ODPOWIEDŹ: Jest to doświadczalnie ustalona i zalecana krotność wymiany całej objętości powietrza wentylowanego obiektu w ciągu godziny /kubatura w m3 x ilość wymian /h = całkowita objętość wymienianego powietrza w ciągu godziny (m3/h).

 

Który system lepszy: płaski czy okrągły?

ODPOWIEDŹ: Najważniejszy jest odpowiednio dobrany przekrój kanału do określonych potrzeb. Przy jednakowej powierzchni przekroju preferowany jest przekrój okrągły powodujący mniejsze spadki ciśnień w systemie, jednak ze względów przestrzenno-montażowych możliwe jest zastosowanie zbliżonych parametrami przekrojów prostokątnych.

 

W jakich temperaturach można stosować systemy?

ODPOWIEDŹ: Zakres temperaturowy dla systemów PCV sprzedawanych w sklep-wentylacyjny.pl to od -20 do +60°C.

 

Czy kanały nadają się do odprowadzania oparów z okapów kuchennych?

ODPOWIEDŹ: Tak gdyż temperatura za wentylatorem w okapie nigdy nie przekracza +60°C.

 

Co to jest wentylacja naturalna - grawitacyjna?

ODPOWIEDŹ: Jest to wentylacja wykorzystująca naturalne zjawiska fizyczne - różnice ciśnień, różnice temperatur, strefy nasłonecznienia czy występowania wiatrów. Jest to wentylacja całkowicie nieprzewidywalna i niesterowalna, w większości działająca wbrew naszym oczekiwaniom.

 

Co to jest wentylacja mechaniczna?

ODPOWIEDŹ: Jest to wentylacja wykorzystująca urządzenia wymuszające zaplanowany i ukierunkowany ruch powietrza /wentylatory, centrale wentylacyjne, itp…./ Jest to wentylacja całkowicie i od podstaw przewidywalna i sterowalna, złożona może być z jednego wentylatora lub całego systemu wentylacyjnego kanałów, wentylatorów, urządzeń towarzyszących, itp...

 

Co to jest centrala wentylacyjna?

ODPOWIEDŹ: Jest to autonomiczne urządzenie złożone z wentylatora nawiewnego i wywiewnego, wmontowane w system wentylacyjny, podlegające sterowaniu dla zapewnienia wymaganych parametrów wymienianego powietrza.

 

Co to jest rekuperacja?

ODPOWIEDŹ: Rekuperacja czyli odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń i transfer tej energii do mas powietrza zimnego nawiewanego dokonuje się w tzw. wymiennikach - rekuperatorach /krzyżowe, przeciwprądowe, obrotowe/ stanowiących integralną część central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

 

Rodzaje wymienników ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych z wymiennikiem ciepła

ODPOWIEDŹ: Wymienniki: krzyżowe do 65% sprawności odzysku ciepła, przeciwprądowe do 85% sprawności, obrotowe - rotacyjne do 95% odzysku ciepła.

 

Co to jest wilgotność względna?

ODPOWIEDŹ: Jest to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej do maksymalnej wyrażony w %, gdzie maksymalna ilość pary - stan nasycenia to 17,6 g w 1 m3.

 

Ogólne zasady doboru systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego

ODPOWIEDŹ:
1. zasada minimalnej długości kanałów /nawiewnych i wywiewnych - obniżenie spadków ciśnień/ oraz unikanie ostrych załamań ich linii przebiegu,

2. powietrze wyciągamy z: kuchni, łazienek, toalet, garderob,

3. powietrze dostarczamy do: sypialni i pokojów dziennych,

4. dla poprawnej cyrkulacji powietrza w obiekcie stosujemy tuleje w drzwiach lub podcięcia stolarki drzwiowej,

5. zapewniamy należyte oddalenie czerpni od wyrzutni, 6. nie włączamy okapu kuchennego w system wentylacji /wilgoć, zapachy, zatłuszczenie/.

 

Co daje odzysk ciepła - rekuperacja?

ODPOWIEDŹ: Obniżenie kosztów ogrzewania budynku na drodze odzysku części energii cieplnej z powietrza usuwanego i transferu tej energii do powietrza nawiewanego - odzysk części raz poniesionych kosztów.

 

Co jest źródłem hałasu w systemie wentylacyjnym?

ODPOWIEDŹ: Źródłem hałasu są: szumy wentylatorów, szumy powietrza przy przepływie przez zbyt małe przekroje przewodów lub zbyt wysokie prędkości wypływu powietrza z kratek i nawiewników.

 

Czy warto w systemach wentylacyjnych stosować kanały izolowane?

ODPOWIEDŹ: Jak najbardziej tak, kanały izolowane, bez względu na miejsce ich zamontowania zapobiegają skraplaniu się pary wodnej z powietrza, tłumią szumy przepływu powietrza w kanałach.

Zobacz co mówią o nas nasi Klienci:


» przeczytaj wszystkie opinie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium